Etusivu 2017-11-24T09:39:08+00:00

Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 17. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten mielenterveyspalveluiden hankintaan, joissa on kyse pitkäkestoisista mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.”

Kansalaisaloitteemme koskee kilpailutuksen piiriin kuuluvia palveluita: asumispalveluita, päivätoimintaa, työtoimintaa, avotyötoimintaa, työhönvalmennusta ja palveluohjausta.

Mekään emme ole myytävänä.

Olethan mukana – allekirjoita kansalaisaloite.